Stopp i infartssignal

Rälsomnibussen (vilket härligt namn!) kommer över bron och men får stopp i insignalen mot Bångfors station... 

Föraren ger reglementsriktigt signalen "Tåg kommer" för att påkalla uppmärksamhet på station. 

Etiketter: filmklipp

Senaste spåren

Arkiv

Länkar

-

Etiketter