Administration

Checklista inför fotografering

Text: LGF, SEN, ALu

Tanken är att lägga upp ett antal saker att tänka på och kontrol­lera inför en foto­gra­fe­ring, liten som stor. Det är alltid något man missar och det är så retfullt efteråt så det är bättre att försöka före­bygga än att behöva ta om en bild.

Lokalen

 • Är rätt belys­ning tänd eller släckt?
 • Syns något onödigt mycket och behöver tas bort (glas­ski­ve­hål­lare, saker på hyllor i bakgrunden etc..)?
 • Syns något verktyg eller mate­rial. i land­skapet, ta bort det!
 • Skall något skydds­glas monteras ner?
 • Behöver någon bakgrund skymmas?
 • Behövs förbe­re­delser för frilägg­ning av bakgrunden?

Landskapet (sjöar, träd, stolpar etc.)

 • Behöver någon sjö eller något vatten­drag dammas av? Damma helst av dagen innan då detta tar tid.
 • Finns det några lutande träd eller stolpar? Räta upp dessa.
 • Finns det några lösa träd, stolpar etc. som väntar på monte­ring? Sätt dit eller ta bort.
 • Står luft­led­nings­stolpar och utlig­gare rakt? Räta upp och räta ut.

Hus och byggnader

 • Är taken avdam­made?
 • Står alla hus i rätt läge (plant mot backen, i rätta vinklar etc.)?
 • Behöver någon husgrund "bättras på" tempo­rärt?
 • Ligger alla tak på ordent­ligt?
 • Är lampor i hus och land­skap tända eller släckta som dom ska vara i bilden?

Fordon (bilar, cyklar, traktorer etc.)

 • Är det rätt fordon som syns i bilden?
 • Är dom avdam­made?
 • Står alla för väns­ter­trafik?
 • Står alla hjul i backen?
 • Blänker det onödigt mycket i ett fönster (rucka läget litet på fordonet)?

Figurer och djur

 • Kommer figu­rernas historia med på rätt sätt? Syns hon som vinkar etc.
 • Står figu­rerna upp?
 • Skall några lösa ej monte­rade figurer tas bort?
 • Syns rätt figurer?

Räls och spårbädd

 • Ligger växlar i rätt läge?
 • Är det något onödigt blänk i rälsen som kan åtgärdas? Sätta något för, skärma av belys­ning, lägga en skugga etc.
 • Finns det onödigt skräp runt spår­bädden?
 • Skall det ligga löst staf­fage som syllar och räler synligt?

Lok och vagnar

 • Är det rätt lok och vagnar med i bilden?
 • Skall någon belys­ning på dessa vara tänd eller släckt?
 • Står alla hjul på ordent­ligt?
 • Står statiska fordon realis­tiskt till, t.ex. hinder­fritt från växel?
 • Kommer tågen på rätt spår och i rätt rikt­ning (väns­ter­trafik, perrong­spår etc.)?
 • Syns rätt signaler och signal­bild?

Själva fotot

 • Är det rätt utsnitt?
 • Är det till­räck­ligt med "luft" runt bilden om t.ex. perspek­tivet behöver rätas upp?
 • Är gran­toppar etc. med eller ordent­ligt kapade?
 • Står kameran i lod och våg?
 • Är kamera­vin­keln på rätt höjd (inte för högt och inte för lågt)?