Administration

Kalendariet skall hållas rent och snyggt

Eftersom vi inte kan påverka layouten i Kalendariet så bör vi följa vissa riktlinjer.

  • Återanvänd gamla utgångna aktiviteter, flytta bara datum och anpassa texten.
  • Kopiera helst en kalenderpost för att få med den lilla inledande tabellen med Ansvarig, Plats och Tid.
  • Undvik blankrader så att en aktivitet hålls ihop ordentligt.
  • Punkt- eller numrerad lista kan användas för att lyft fram viktig information.
    Detta kommer att ge mer luft i aktiviteten men det bara gör den mer synlig.
Kom ihåg att PUBLICERA eftersom det är först då uppdaterade aktiviteter verkligen syns utåt.