Administration

instruktion: Nytt inlägg i Månadens spår

Inlägg i Månadens spår är av två skilda slag:

  1. från H24-appen och är oftast spontana bilder och litet text.
  2. inlagd via Hemsida24.se och är då oftast med bildgalleri och större textmassa.
Den här instruktionen beskriver den andra metoden, dvs. hur man lägger in t.ex. ett eget besök hos en annan mj-klubb eller liknande. Eller kanske en ny artikel i nya SBA? Glöm inte etiketten i så fall!