Byggartiklar

Kommande artiklar för korrektur

Kluriga lösningar vid lokbygge
Thomas G i klubben är som många andra medlemmar en fantastisk modellbyggare. Thomas har som måtto att bygga en gång vilket speciellt gäller lokbyggen, dvs. reparationer är inget han vill hålla på med. Detta har gjort att han har använt en hel del kluriga lösningar som han delar med sig av i detta lilla projekt.