Månadens spår

informationen flyttas inlägg för inlägg till vanliga smj.org
Välj Klubbinfo -> Månadens spår på smj.org igen

2003 > 12

Veckans bild 2003

Månadens spår hade en föregångare som kallades Veckans bild med tanken att få en kopp­ling till verk­samheten och visa vad som kan hända en klubb­kväll.

Nu skall ingen ta detta med 'veckans' alltför strikt, det blev vad det blev. Det är till­fället och möjlig­heten som gör när en uppda­te­ring kommer men med ungefär så där nån veckas mellanrum så försökte vi byta ut bilden. (Numera ersätt av det tids­mäs­sigt, när det gäller publi­ce­ring alltså, mer korrekta namnet "Måna­dens spår".)

Etiketter: veckans_bild

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter