Månadens spår

informationen flyttas inlägg för inlägg till vanliga smj.org
Välj Klubbinfo -> Månadens spår på smj.org igen

2006 > 04

Bakgrund
Genom att medlem­marna äger den rullande mate­ri­alen måste den packas upp och ned vid varje trafik­kväll. Redan från början anlades ett spår från verk­staden med det dubbla syftet att fungera som prov­sträcka såväl som utkör­nings­spår till anlägg­ningen. Detta spår har inte använts som avsett (dolt och svåråt­kom­ligt om det stannar ett prov­kör­ningslok, sträck­ning i både höjd och kurva som kan försvåra att köra ut långa tågsätt). Framför allt var sträckan lång och det tog tid att köra ut varje tåg. Med tanke på att det i dagens trafik (20–30 SJ-​tåg) skulle dess­utom upp- och nedpack­nings­tiden bli helt orea­lis­tisk.

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter