Månadens spår

informationen flyttas inlägg för inlägg till vanliga smj.org
Välj Klubbinfo -> Månadens spår på smj.org igen

2008 > 05

18 juni 1955
Under den gångna helgen har det nybil­dade Säll­skapet för Järn­vägs­Hi­storia, SJH, i Ekens­holm arran­gerat en längre utfärd för att bese och doku­men­tera de rester av de verk­liga urspåren, innan tidens tand tar sista tuggan av dem.

Text: LEB      Foto: LEB, LGF

Etiketter: nya_sba

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter