Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2009 > 09

Framsteg på Farsarvet

Vissa medlemmar hade funde­ringar på om den pågående ombygg­naden av Farsar­vets stationshus verk­ligen hade den detalj­ri­kedom som kunde ses i nyaSBA-​artikeln "Vad händer i Farsarvet?". Eller, var det bilder från före­bilden?
Bygg­herren LEB tog alltså ner modellen en tors­dags­kväll för att visa hur långt han kommit.

Text: LGF
Foto: LEB, SEN

Hur var det nu med detal­jerna?
Jo, tackar som frågar. Dom finns och tog både fantasi och tålamod att åstad­komma. Hur såg plat­torna på golvet ut och hur gör man det i modell? Vi kanske får anled­ning att åter­komma till det i ett senare samman­hang.

Etiketter: farsarvet

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter