Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010 > 06

Bergsmansgården

Ytter­li­gare ett bygg­nads­kom­plex är på väg att sättas upp på anlägg­ningen. Det är Bergs­mans­gården byggd av Ole P. Den är här foto­gra­ferad utanför sin egent­liga place­ring (den har rote­rats) men med den riktiga himlen (den nya fond­mål­ningen i Ålbro målad av Hans H).

Egent­ligen är den resul­tatet av ett sällan skådat team-​work i klubben. Janne O och Ole P var uppe och stegade och Janne foto­gra­fe­rade. Sedan var Lars Eric B:s kloka råd och kunskap en ovär­derlig hjälp vid utar­be­tande av ritning och bygge. Leif P i sin tur var behjälplig med att svarva skor­stens­rören. (Och ett sista omnäm­nade, Lars-​Otto M från Malm­grens Modul-​Hus gjorde den stora ytter­dörren.)

Text: LGF
Foto: SEN

2 oktober 1955
Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström ...

Text: LEB      Foto: LGF, LEB

Etiketter: nya_sba, farsarvet

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter