Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010 > 11

Helgen den 30 och 31 oktober ordnade MJ Hobby­ex­perten en MJ-​helg i sin butikslokal i Väst­berga. Evene­manget har några år på nacken och brukar vara välbe­sökt av MJ-​entusiaster i Stock­holms­om­rådet men även en del mer lång­väga rese­närer hittar dit. Det brukar vara en mycket trevlig och avspänd till­ställ­ning och årets version var inget undantag.

Text och Foto: ALu

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter