Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2011

11 augusti 1955
En bil har upptäckts åka runt i bygden och stått uppställd vid "känsliga" områden utmed järnvägen. Vad är nu detta?

Text och foto: LGF
Etiketter: ekensholms, bilar, nya_sba

14 augusti 1955
Vad hände i Kolaråsen 1939 och hänger det ihop med den ovan­liga spår­num­re­ringen på Kolaråsen?

Text: ALu      Foto: LGF

Etiketter: nya_sba, kolaråsen

Vad tänker klubb­kväl­lens delta­gare egent­ligen på? Ja, det lär vi väl aldrig få veta helt, men några giss­ningar kan vi väl ha…

Text och foto: SEN

Etiketter: trafikkväll

Årsmötet 2011 »

Den 14/​4 hade före­ningen årsmöte i klubb­lo­kalen. De sedvan­liga agend­a­punk­terna klarades av, före­ningens ekonomi är i ordning och den avgå­ende styrelsen bevil­jades ansvars­frihet.

Förslaget till budget för år 2011 godkändes av mötet och till ny styrelse valdes enligt följande; ordfö­rande Anders Lu (omval), sekre­te­rare Mikael E (omval), kassör Leif P (omval), ledamot Sture H (omval), ledamot Anders La (omval), suppleant Otto BvL (omval) och Mats D (nyval).

Efter att den formella delen av mötet avslu­tats presen­te­rades infor­ma­tion om några kommande klubb­pro­jekt.

Foto­de­taljen (Svenne N) passade på att doku­men­tera eventet och Anders Lu skrev.

Etiketter: årsmöte

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter