Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2016

Vår mång­å­rige (i flera hänse­enden) medlem John M Eriksson har passerat den yttersta växeln. Våra tankar går till hans barn.

Text: Anders L
Foto: SEN
 

Våra tankar går till Eriks familj. Erik var medlem i SMJ under många år och var en stor vän av trafik och trafik­spel.

Text: Anders L
Foto: SEN

Vilka färg­pulver har använts till den nya bergs­skär­ningen undrar du kanske, här kommer svaret.

Foto: Thomas G

Nu börjar skär­nings detaljer verk­ligen ta form.

Text och foto: Thomas G

Den vita "floden" som syns på bilderna är täck­ningen av spåret. Tågen skall ju så småningom kunna passera…

Till vänster börjar slut­re­sul­tatet att synas, till höger visar mellan­steget med fix pålagt och borr­spår gjorda.

Skär­ningens bortre kant och som bygg­herren Thomas uttrycker det "det är ännu värre att göra det bakfram i spegeln…".

Etiketter: bergskärningen

Detalj­ar­betet börjar med skär­ningen (för där skall snart passera tåg!).

Foto: Thomas G

Etiketter: bergskärningen

Bergskärningen formas

Nästa steg i utveck­lingen till ett nytt berg (och inte ett bergs­massiv).

Foto: Thomas G

Etiketter: bergskärningen

Som synes är det ett nytt angrepp av armén Thomas G, han har sina soldater uppsträckta i ordentlig ordning. Slut­re­sul­tatet får vi åter­komma till efter litet mer arbete.

Vad det är? En ny bergs­for­ma­tion i Ekens­holms­ba­nans natur har uppstått efter det att den gamla blev sprängd.

Foto: Thomas G

Etiketter: bergskärningen
Hans H har målat vidare på bakgundsmål­ning med tjusig himmel. Den här gången är det fort­sätt­ningen efter Ekens­holm åt vänster.

Den uppmärk­samme lägger märke till ett antal saker på bilden:
  • Det saknas väl ett berg mitt i bilden?
  • Rätt, för att kunna montera den nya himmels­duken så var berget tvunget att rivas eftersom det satt dikt mot den gamla bakgrunden. Den kommer att åter­uppstå på något sätt och i en litet annorlunda skepnad.
  • Ekens­holm ser ut att sakna den nya stads­delen till vänster om stations­huset (som skymtar i höger bildkant).
  • Rätt igen, för att skydda husen under montaget så har huset tempo­rärt tagits bort.
Men, var så säkra. När ni kommer ner någon gång under hösten för att njuta av den nya himlen ser det ut mer som normalt igen (berget kanske låter vänta på sig litet längre dock).

Text och foto: LGF
Etiketter: bergskärningen

Folke W dog härom dagen i sin nuva­rande bostad i Bangkok, Thai­land, efter en längre tids besvär såsom KOL, svåra balans­pro­blem och hjärt­svikt men att det skulle vara något extra allvar­ligt på gång har inte tidi­gare fram­gått.

Östgötamöte 2016 ->

Utställ­nings­rummet i Hemgården Utställ­nings­rummet i Hemgården

Den 30 januari begav sig ett tiotal SMJ:are till Norr­kö­ping för att delta i Smal­spårs­främ­jan­dets Östgö­ta­möte.

I år liksom förra året hade man hyrt Hemgården, en möteslokal centralt belägen i Norr­kö­ping nära Motala Ström. Serve­ring av fika med mackor och kaffe­bröd fanns i ett angrän­sande rum så ingen behövde svälta. Jag tror att årets möte lockade fler utstäl­lare och besö­kare än före­gå­ende års. Kul när det tas initi­ativ!

Soci­a­li­se­rande med MJ-​kamrater och studier av utställda modeller var huvud­temat under dagen dock med ett insprängt före­drag om gods­vagns­ut­veck­lingen i Sverige. Kjell F visade en bråkdel av alla sina bilder och hade valt ut bilder för att guida oss genom utveck­lingen av olika vagn­styper från 1850-​talet fram till 1990-​talet. Mest udda var nog vagnen som fick gå i 10 km/​tim lastad men i 0 (noll) km/​tim tom. Onek­ligen ett logis­tiskt problem att bita i för trafik­pla­ne­raren.

Här intill finns några bilder från mötet.

Text och foto: ALu

Etiketter: reportage

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter