Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2022 > 04

Besök på GMJS

Några SMJ:are besökte GMJS och Smalspårsfrämjandets årsmöte lördagen den 23 april. GMJS har sedan några år sin lokal på Götaverkens gamla område på Hisingen.
GMJS anläggning innehåller olika stationer från olika tidsåldrar, från sent 1800-tal till nutid. Även den rullande materielen kommer från olika epoker enligt principen ett tågsätt för varje decennium. Några olika tågsätt visades den 22 april.
Här intill några bilder från anläggningen.
/Anders L

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar

-

Etiketter