Kalendarium

Här ser du våra planerade interna medlemsaktiviteter.

OBS – Alla datum och tider får anses vara temporära m.h.a. situationen med Covid-19.
Men, det kommer ju något efter också, därför har vi nu lagt in aktiviteter att se fram emot.

Påminner om att verksamheten inom SMJ är pausad.
Om någon på eget initiativ ändå besöker klubblokalen för att till exempel arbeta på eller med banan gäller att
max totalt åtta (8) personer får vistas i bägge klubblokalerna samtidigt.
Detta är FHM:s regler för föreningslokaler. (18 februari 2021). Gäller allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar i lokaler utanför det egna hemmet (till exempel festlokaler, gemensamhetslokaler eller föreningslokaler).

Styrelsen genom Anders L (Ordförande)

För alla aktiviteter gäller Folkhälsomyndighetens regler:

  1. Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.
  2. Håll ett avstånd på minst 1,5 meter från andra personer.
  3. Max åtta (8) personer får vistas i klubblokalerna samtidigt.