Mohäl­larne Hamn, f.d. anslut­ningen för 'gamla banan'
Mohäl­larne Hamn, f.d. anslut­ningen för 'gamla banan'